Contoh Undangan Makesta Dan Undangan Rutinan IPNU IPPNU

Untuk membuat hal yang mudah memang tidak akan semudah yang akan di bicarakan membuat suatu rencana yaitu merapatkan suatu acara.

Di artikel ini saya bagikan untuk para kader kader nu khususnya ikatan pelajar nahdhotul ulama yang ingin membuat undangan untuk di acara makesta ranting dan juga untuk undangan rutinan ipnu ippnu di desa atau ranting yang sudah di dirikan organisasi ipnu.

Berikut ini contohnya ;


                                              PANITIA MAKESTA
                                             PIMPINAN RANTING
                            IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)
                     IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU)
                       DESA TEGALARUM KEC. MRANGGEN KAB. DEMAK         
Sekretariat : Desa Tegalarum Mranggen Demak  59567  08982514768

Nomor                  : 007/ PM /PR/A/7354-7455/XII/X/2016                                  
Lampiran             : 1
Hal          : Undangan


Kepada:
Yth: 
di_
Tempat

Assalaamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Bismillahirrohmaanirrohiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Berkenaan dengan program kerja yang telah direncanakan oleh Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Tegalarum yakni Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) yang akan dilaksanakan pada:
hari/ tanggal                       : Sabtu – Ahad / 12-13 November 2016
tempat                                 : SD N Tegalarum 2
waktu                                   : 15.00 WIB- selesai
acara                                     : Pembukaan Masa Kesetiaan Anggota ( MAKESTA )
Demikian undangan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaannya kami sampaikan terimakasih.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thorieq
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Demak,21 Dzulhijjah  1436 H
                                                                                                                22 Oktober 2016 M
Panitia
MAKESTA ( MASA KESETIAAN ANGGOTA)

M. AINUL HANA                                               UMI KHABIBAH
  Ketua Panitia                                                     Sekretaris
                                   Mengetahui,
                               Pimpinan Ranting
                        IPNU-IPPNU Desa Tegalarum

MUSHONIF                                         RINA LINDA SARI
 Ketua IPNU                                            Ketua IPPNU

Gambar untuk lebih mudahnya mengetahui letak letak penulisanIKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA’
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA’
RANTING TEGALARUM KEC. MRANGGEN DEMAK
Sekretariat : Jln. Kauman  Desa Tegalarum Mranggen Demak 59567, HP. 089620399853
No          :007/PR.IP-IPP/7354-7455/2015
Hal          : Undangan

Yth.
Rekan/ita ……………………….
                                di Tempat

                Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dengan ini kami mengharap kehadiran rekan/ita pada :

Hari / Tgl              : Jum’at, 02 Januari 2016
Waktu   : 18.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Rekan Maulana (Rt: 05/Rw: 02)
Keperluan           : Rutinan
            Keterangan            : Mohon hadir tepat waktu.

Demikian undangan dari kami, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
                                                                       Tegalarum, 24 Desember 2015

Pimpinan Ranting
IPNU-IPPNU Desa Tegalarum

                Ketua IPNU        Ketua IPPNU
               
MUSHONNIF       RINA LINDA SARI
                                               
                                               
                                               
                                               
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA’
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA’
RANTING TEGALARUM KEC. MRANGGEN DEMAK
Sekretariat : Jln. Kauman Desa Tegalarum  Mranggen Demak 59567, HP. 089620399853
No       :007/PR.IP-IPP/7354-7455/2015
Hal          : Undangan

Yth.
Rekan/ita ……………………….
                                di Tempat

                Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dengan ini kami mengharap kehadiran rekan/ita pada :
Hari / Tgl              : Jum’at, 02 Januari 2016
Waktu   : 18.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Rekan Maulana (Rt: 05/Rw: 02)
Keperluan           : Rutinan
            Keterangan            : Mohon hadir tepat waktu.


Demikian undangan dari kami, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
                                                                     Tegalarum, 24 Desember 2015

Pimpinan Ranting
IPNU-IPPNU Desa Tegalarum

                Ketua IPNU        Ketua IPPNU

MUSHONNIF         RINA LINDA SARISemoga menjadi bermanfaat untuk semua agar nantinya untuk membuat acara lebih mudah silahkan budayakan dengan membuat gerakan membaca serta juga praktekan apa yang sudah saya share di sini.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel